JN Development jest firmą zajmującą się inwestycjami w budownictwie oraz pośrednictwem w obrocie i handlu nieruchomościami.
Główną działalnością firmy jest budowa na własnym gruncie domów i mieszkań w stanie developerskim na sprzedaż. Na życzenie klienta oddajemy lokale wykończone pod klucz, po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu zakresu prac.
Ziemia, na której realizowane są nasze inwestycje jest naszą własnością i nie jest obciążona prawami osób trzecich w tym hipoteką.
Projekty realizowanych domów są przygotowywane przez zaufaną pracownię projektowa na nasze zlecenie i są naszą własnością.
Generalnym wykonawcą jest „Partnerbud-Projekt" Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Jest to jest firma działającą od 1991 roku. Wywodzi się z Grupy Spółek działających w holdingu Przedsiębiorstwa Budownictwa, Eksportu, Innowacji i Wdrożeń „Inter-Inbud" Sp. z o.o.

Zatrudnia wykształconą wyspecjalizowaną kadrę inżynieryjno-techniczną
i ekonomiczną oraz wykwalifikowanych pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym we wszystkich specjalnościach.
Proponuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii i materiałów,
z dostosowaniem do potrzeb i możliwości Inwestora, przy wykorzystaniu doświadczeń zdobytych na zagranicznych budowach. Na życzenie Inwestorów obiekty oddawane do użytkowania z kompletnym wyposażeniem – „pod klucz".
Dzięki wysokiej jakości świadczonych usług oraz wykonawstwu z zachowaniem wszelkich norm budowlanych Partnerbud-Projekt zdobył zaufanie i uznanie wielu Inwestorów krajowych i zagranicznych.

Usługi budowlane, w zależności od życzeń i potrzeb Inwestora, wykonywane są w zakresie:
-kompleksowej realizacji inwestycji w systemie Generalnego Realizatora Inwestycji;
-
generalnego wykonawstwa robót budowlano-montażowych i instalacyjnych;
-
częściowego wykonawstwa,

w branżach:
roboty ogólnobudowlane i ziemne związane ze wznoszeniem budynków;
roboty ogólnobudowlane w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii energetycznych;
roboty ogólnobudowlane w zakresie obiektów inżynierskich;
roboty budowlane w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych;
wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
roboty związane z fundamentowaniem;
wykonywanie robót budowlanych murarskich, wykończeniowych, izolacyjnych przeciwwilgociowych i wodnych, instalacji gazowych, izolacji termicznej;
działalność w zakresie projektowania budowlanego, badań i analiz technicznych;
termomodernizacja budynków.

Z ważniejszych inwestycji realizowanych w ostatnich latach przez firmę Partnerbud-Projekt można wymienić:
termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej w Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Zielonej Górze;
termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krasickiegow Zielonej Górze;
rewitalizacja zabytkowego budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze przy ul. Sienkiewicza 11;
prace termomodernizacyjne budynków mieszkalnych dla potrzeb ZGKiM Zielona Góra;
termomodernizacja ośmiu budynków dla potrzeb ZZN WAM w Zielonej Górze;
adaptacja i modernizacja budynku WPHW na budynek dydaktyczny WSP przy ul. Elektronowej w Zielonej Górze;
adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Koszarowej w Szprotawie na budynek mieszkalny;
budowa budynku Neofilologii WSP w Zielonej Górze;
-
termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla potrze Spółdzielni USTRONIE IV w Lubinie;
-
termomodernizacje wraz z wymianą stolarki okiennej budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla potrzeb Spółdzielni Zielonogórskiej;
realizacja budynku Centrum Naukowo-Badawczego dla potrzeb Politechniki Zielonogórskiej;
budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego w Zielonej Górze dla potrzeb KTBS w Zielonej Górze;
realizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górze dla potrzeb Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
wykonawstwo budowlane i prace projektowe dla potrzeb firmy ASBOS GMBH w Niemczech;
wykonawstwo robót budowlanych wraz z termomodernizacją budynku biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze;
termomodernizacja , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z naprawą pokrycia dachowego budynku sklepu Biedronka w Słubicach;
 - wykonawstwo robót adaptacyjnych budowlano-montażowych wraz z projektem dla SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze dla potrzeb tomografu komputerowego;
projektowanie i wykonawstwo robót budowlano - instalacyjnych na osiedlu mieszkaniowym RTBS ul. Kręta w Zielonej Górze;
wykonawstwo robót i prace projektowe – rozbudowa i przebudowa Spalarni Odpadów Medycznych przy SP ZOZ Szpital Nowa Sól;
roboty remontowo-adaptacyjne pomieszczeń biurowych i magazynowych dla potrzeb Poczty Polskiej;
naprawa elewacji i dachu oraz wymiana instalacji odgromowej w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze;
wykonawstwo robót ogólnobudowlanych remontowych wraz z termomodernizacją budynku Zakładu Produkcji Odzieży „Style" w Nowej Soli ul. Topolowa; 
roboty remontowo-budowlane na obiekcie Żłobka w Nowej Soli;
remont pięciu Domów Studenta dla potrzeb Uniwersytetu Zielonogórskiego;
remont Szkoły Podstawowej w Bledzewie wraz z wymianą stolarki okiennej;
remont Szkoły podstawowej w Bielawie wraz z termomodernizacją budynku;
remonty budynków mieszkalnych dla potrzeb ZGKiM Zielona Góra;
wykonawstwo robót ogólnobudowlanych dla potrzeb Urzędu Gminy Zielona Góra, Urzędu Miasta Zielona Góra, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Zielonej Górze oraz wielu Inwestorów prywatnych.